MVO

Elephant Refinery loopt voorop als het gaat om de sector van edelmetaal -de hele keten- te verduurzamen. De vraag naar metalen neemt steeds toe, maar deze grondstoffen worden steeds schaarser. Elephant recyclet afval waarin edelmetaal verwerkt is tot grondstof en draagt hierdoor bij aan een circulaire economie.

Wilt u meer weten? Wij informeren u graag over de herkomst van het edelmetaal.

Convenant Verantwoord Goud

Aunexum Precious Metal Group, het moederbedrijf van Elephant Refinery, ondertekende op 2 augustus 2018 het Convenant Verantwoord Goud. De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekende het convenant.

www.imvoconvenanten.nl

Verantwoord goud

Aunexum en haar bedrijven werken uitsluitend met edelmetaal afkomstig van verantwoorde bronnen: bedrijven en landen die bij de winning van edelmetaal mensenrechten, milieu en biodiversiteit respecteren. In kleine buitenlandse goudmijnen werken arbeiders vaak onder slechte arbeidsomstandigheden. Grote mijnen zorgen soms voor milieuproblemen. Bij de winning van goud wordt soms gebruik gemaakt van giftige chemicaliën. Deze hebben een negatieve impact op het milieu. In sommige landen gaat de exploitatie van grote mijnen gepaard met maatschappelijke problemen zoals kinderarbeid en corruptie. Ook levert de productie van goud soms geld op voor de financiering van gewelddadige conflicten in sommige landen. Aunexum sluit uit voorgaande risico’s uit.

Rol van betekenis

“Wij vinden het belangrijk om ons maatschappelijk te verantwoorden. Wij overzien met onze bedrijven de gehele keten van edelmetaal waardoor wij ook daadwerkelijk een rol van betekenis hebben. Hoe mooi is het dat wij samen met onze partners en klanten stappen kunnen zetten in de bewustwording over de herkomst van edelmetaal! Ook kunnen we de sector verder verduurzamen. Daarbij is het belangrijk dat we met partners direct om tafel zitten om veranderingen daadwerkelijk uit te voeren”.

Aunexum Precious Metal Group