MVO

Elephant Refinery loopt voorop als het gaat om de edelmetaalsector te verduurzamen. De vraag naar metalen neemt steeds toe, maar deze grondstoffen worden steeds schaarser. Elephant recyclet afval waarin edelmetaal verwerkt is tot grondstof en draagt hierdoor bij aan een circulaire economie.

Wilt u meer weten? Wij informeren u graag over de herkomst van het edelmetaal.
 

Rol van betekenis “Wij vinden het belangrijk om ons maatschappelijk te verantwoorden. Wij overzien met onze bedrijven de gehele keten van edelmetaal waardoor wij ook daadwerkelijk een rol van betekenis hebben. Hoe mooi is het dat wij samen met onze partners en klanten stappen kunnen zetten in de bewustwording over de herkomst van edelmetaal! Ook kunnen we de sector verder verduurzamen. Daarbij is het belangrijk dat we met partners direct om tafel zitten om veranderingen daadwerkelijk uit te voeren”.

Verantwoord goud

Elephant Refinery werkt uitsluitend met edelmetaal afkomstig van verantwoorde bronnen: bedrijven en landen die bij de winning van edelmetaal mensenrechten, milieu en biodiversiteit respecteren. Elephant Refinery recyclet uitsluitend edelmetaal uit afvalstromen en verwerkt geen mijngoud.