MVO

Elephant Refinery loopt voorop als het gaat om de edelmetaalsector te verduurzamen. De vraag naar metalen neemt steeds toe, maar deze grondstoffen worden steeds schaarser. Elephant recyclet afval waarin edelmetaal verwerkt is tot grondstof en draagt hierdoor bij aan een circulaire economie.

Wilt u meer weten? Wij informeren u graag over de herkomst van het edelmetaal.

Convenant Verantwoord Goud

Aunexum Precious Metal Group, het moederbedrijf van Elephant Refinery, ondertekende op 2 augustus 2018 het Convenant Verantwoord Goud. De goudsector in Nederland zet zich gezamenlijk in voor een internationaal verantwoorde goudketen. Doel is dat in de hele keten, van winning tot en met recycling, de mensenrechten, het milieu en biodiversiteit beter worden gerespecteerd. Producenten van elektronica en sieraden, recyclers, maatschappelijke organisaties en de overheid ondertekenden het convenant.

www.imvoconvenanten.nl

Verantwoord goud

Aunexum en haar bedrijven werken uitsluitend met edelmetaal afkomstig van verantwoorde bronnen: bedrijven en landen die bij de winning van edelmetaal mensenrechten, milieu en biodiversiteit respecteren. Elephant Refinery recyclet uitsluitend edelmetaal uit afvalstromen, en verwerkt geen mijngoud.

Rol van betekenis

“Wij vinden het belangrijk om ons maatschappelijk te verantwoorden. Wij overzien met onze bedrijven de gehele keten van edelmetaal waardoor wij ook daadwerkelijk een rol van betekenis hebben. Hoe mooi is het dat wij samen met onze partners en klanten stappen kunnen zetten in de bewustwording over de herkomst van edelmetaal! Ook kunnen we de sector verder verduurzamen. Daarbij is het belangrijk dat we met partners direct om tafel zitten om veranderingen daadwerkelijk uit te voeren”.