Elektronica

Elephant is de partij voor de bulkverwerking van E-waste of E-scrap, denk hierbij aan printplaten, servers, RAM geheugens en componenten. Wij hebben een speciale E-line ontwikkeld waardoor wij in staat zijn om maximale terugwinning van secundaire grondstoffen te garanderen. Deze processen zijn niet alleen van belang en interessant voor de nationale inzamelsystemen maar ook voor collega afvalinzamelaars en E-waste recyclers. Doordat onze processen vaak nog een stap verder gaan in het scheiden van grondstoffen, kunnen wij meerwaarde toevoegen, hetgeen een win-win situatie oplevert voor alle betrokkenen inclusief het milieu.